ตัวแทนจำหน่าย

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

เอกสารประกอบการ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
1. ภ.พ.20
2. ภ.พ.01
3 หนังสือรับรอง
4 ใบทะเบียนการค้า
5 ทะเบียนบ้านกรรมการ
6 บัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
7 แผนที่ร้าน

โปรด Fax เอกสารกลับมาที่เบอร์ 0-2383-3389 : 519
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย 0-2383-3389 ต่อ 415 หรือ 403

* เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท*
pisture

contact

pisture

ติดต่อบริษัทหัวเหลียนคอมพิวเตอร์
ข้อมูลในการติดต่อ บริษัทหัวเหลียนคอมพิวเตอร์จำกัด ในสาขาต่างๆ และสำนักงานใหญ่ More »

Dealer Welcome

pisture

สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า
ข้อมูลและรายละเอียดของการ สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับ บริษัทหัวเหลียนคอมพิวเตอร์จำกัด More »

Our Jobs

pisture

ตำแหน่งงานที่บริษัท หัวเหลียนคอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัคร อ่านดูได้ที่นี่ More »

Feedback:Gview limited edition

FacebookGview Facebook

Gview Case คลิกถูกใจ

เรื่องที่คุณไม่รู้
ข่าวสาร IT
ตัวแทนจำหน่าย
Close